ინგლისური

  1. Home
  2. ინგლისური
0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

მოგესალმებით, მინდა მოკლედ წარმოგიდგინოთ ჩემი თავი. პროფესიით გახლავართ იურისტი და მრავალმხირვი ინტერესი გამაჩნია ამ მიმართულებით, თუმცა ჩემი განსაკუთრებული ყურადღება, უნივერსიტეტში ჩაბარების დღიდანვე, მიიქცია საკორპორაციო და…

0.0/5(0 განაცხადი)

My name is Nino Manvelishvili, I am currently studying Bachelor’s Degree programme in Computer science at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, It is my third…