იმერეთი

  1. Home
  2. იმერეთი
0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

ვარ ინგლისური ენისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი, პარალელურად ვსწავლობ გრაფიკულ დიზაინს, მაქვს მცირეოდენი გამოცდილება მომსახურების სფეროში, მაქვს სიახლეებთან ადაპტაციის უნარი.  

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)

0.0/5(0 განაცხადი)